Leki antyanginogenne

Leczenie

Leki antyanginogenne

Od niedawna w Polsce istnieje możliwość zastosowania nintedanibu. Jest to lek, którego zadaniem jest zmniejszenie wytwarzania naczyń krwionośnym w obrębie zmian nowotworowych. U części chorych prowadzi to do spowolnienia przebiegu choroby. Nintedanib jest lekiem doustnym – tabletki przyjmuje się dwa razy dziennie. Lek jest podawany po niepowodzeniu chemioterapii pierwszej linii jedynie u chorych z rozpoznaniem raka gruczołowego płuca, w połączeniu z chemioterapią (docetaksel). Lek jest stosowany tak długo, jak utrzymuje się jego aktywność przeciwnowotworowa. Skuteczność leczenia jest oceniana w Komputerowej Tomografii. Nintedanib jest przeciwwskazany u chorych, u których w przeszłości rozpoznawano zatorowość płucną albo inne powikłania zakrzepowe. Ponadto lek nie powinien być stosowany u chorych z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym. Przy kwalifikacji do leczenia istotne znaczenie ma lokalizacja guza – zmiany nowotworowe nie mogą być umiejscowione w pobliżu dużych naczyń krwionośnych.