Leczenie chirurgiczne

Leczenie

Leczenie chirurgiczne

Na czym polega?

Leczenie chirurgiczne stosuje się u ok. 15–20% wszystkich chorych. Do leczenia chirurgicznego kwalifikują się chorzy bez przeciwwskazań do resekcji miąższu płucnego wraz z guzem, w zakresie tolerowanym przez chorego, ale koniecznym do całkowitego wycięcia nowotworu oraz okolicznych węzłów chłonnych. Ten typ leczenia odbywa się w warunkach szpitalnych, gdy pacjent jest pod opieką wielospecjalistycznego zespołu klinicznego.


Operacja – najskuteczniejsza metoda leczenia raka płuca

Materiał z udziałem prof. Dr hab. N. med. Tadeusza Orłowskiego
Kierownika Kliniki Chirurgii w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie


O czym pamiętać przed
pójściem do szpitala?

U części chorych rozpoznanie raka płuca jest
przypadkowe- w badaniu radiologicznym płuc
wykonanym przykładowo- w trakcie kwalifikacji do zabiegu operacyjnego stwierdza się obecność guza. W większości przypadków powodem rozpoczęcia diagnostyki są zgłaszane objawy- kaszel, nawracające infekcje dróg oddechowych, krwioplucie, zaburzenia pracy serca, pojawienie się obrzęku twarzy, dolegliwości bólowych ściany klatki piersiowej czy bólów kręgosłupa.

Rozpoznanie choroby we wczesnym stadium zwiększa szanse na wyleczenie. Dlatego bardzo ważne jest rozpoczęcie procedur diagnostycznych już przy wystąpieniu pierwszych niepokojących objawów. że mamy szansę uzyskania diagnozy na wstępnym etapie choroby, gdy możliwe jest (??)

Szczepienie przeciwko WZW B
Jeśli do operacji zostało co najmniej 6 tygodni, należy przyjąć dwie z trzech dawek szczepienia przeciwko WZW B (drugą dawkę należy przyjąć po miesiącu od pierwszej). Na zabieg do szpitala można zgłosić się po 2 tygodniach od przyjęcia drugiej dawki szczepionki. Trzecią, ostatnią dawkę, należy przyjąć po sześciu miesiącach od pierwszej szczepionki. W przypadku nosicielstwa wirusa zapalenia wątroby (typu B lub C) albo wirusa HIV, należy poinformować o tym lekarza ustalającego termin przyjęcia. Informacji o przebytych szczepieniach może udzielić lekarz rodzinny.

Dokumentacja medyczna

Do szpitala należy zabrać ze sobą całą dotychczasową dokumentację medyczną:

• karty informacyjne z wcześniejszego leczenia szpitalnego,

• wyniki badań takich jak: badania laboratoryjne (wykonane nie później niż miesiąc przed planowanym zabiegiem), RTG klatki piersiowej, EKG oraz wyniki innych, specjalistycznych badań, np. USG, EEG, tomografii komputerowej, badania PET, rezonansu magnetycznego, spirometrii czy bronchoskopii (nawet, jeśli były wykonane kilka lat wcześniej!),

• wynik grupy krwi (musi być udokumentowany i poświadczony pieczątką pracowni serologicznej oraz osoby wykonującej badanie),

• aktualne opisy konsultacji z dotychczasowego leczenia specjalistycznego z opinią lekarza prowadzącego o braku przeciwwskazań do leczenia operacyjnego
w znieczuleniu ogólnym (np. konsultacja kardiologiczna, neurologiczna, endokrynologiczna, chirurga naczyniowego, itd.).

• wszystkie istotne dokumenty z dotychczasowego leczenia zostaną skserowane i dołączone do potrzebnej szpitalowi Historii Choroby Pacjenta. Brakujące badania zostaną wykonane w szpitalu.


Leki

Pacjenci przyjmowani na oddział szpitalny w celu operacji lub badań inwazyjnych (biopsja, gastroskopia powinni po konsultacji z lekarzem prowadzącym:

I. Na 7 dni przed przyjęciem do szpitala odstawić leki przeciwpłytkowe:

a. Kwas acetylosalicylowy
b. Tiklopidyna
c. Clopidogrel

II. Na 3 dni przed przyjęciem odstawić leki (jeżeli lekarz tak zalecił) obniżające krzepliwość krwi:

a. Acenokumarol
b. Warfaryna

III. Na 2 dni przed przyjęciem odstawić leki przeciwkrzepliwe:

a. Dabigatran
b. Rywaroksaban
c. Apiksaban

Rzeczy osobiste

Do szpitala zabieramy ze sobą dowód osobisty lub
legitymację rencisty/emeryta (w razie ich braku –
paszport), kapcie, szczoteczkę do zębów i pastę, krem,
dezodorant, ręczniki, szlafrok oraz piżamę lub koszulę
nocną.
Przydatna będzie także ładowarka do telefonu
komórkowego oraz woda mineralna. Biżuterię oraz
inne wartościowe rzeczy należy pozostawić w domu.

Dzień przyjęcia do szpitala

W ustalonym dniu planowego przyjęcia do szpitala,
o wskazanej godzinie pacjent ze skierowaniem kieruje się do Izby Przyjęć szpitala.

Należy pamiętać, by:

• być na czczo (tzn. bez jedzenia i picia w dniu przyjęcia, ostatni posiłek – kolacja dnia poprzedniego),
• zaprzestać palenia papierosów (także elektronicznych)
• nie pić alkoholu na dobę przed przyjęciem,
• nie żuć gumy.