Leki

Drukuj stronę Drukuj stronę

Pacjenci przyjmowani na oddział szpitalny w celu operacji lub badań inwazyjnych (biopsja, gastroskopia) powinni po konsultacji z lekarzem prowadzącym:
I. Na 7 dni przed przyjęciem do szpitala odstawić leki przeciwpłytkowe:
• kwas acetylosalicylowy: ASPIRYNA, POLOPIRYNA, POLOCARD, ACARD,
• tiklopidyna,
• klopidogrel.
II. Na 3 dni przed przyjęciem odstawić leki (jeśli lekarz tak zalecił) obniżające krzepliwość krwi:
• acenokumarol,
• warfaryna,
Na 2 dni przed przyjęciem odstawić leki przeciwkrzepliwe:
• dabigatran,
• rywaroksaban,
• apiksaban.

Ze wszelkie decyzje o włączeniu, modyfikacji dawki lub zaprzestaniu podawania leku należą do lekarza prowadzącego terapię, a porady w aplikacji nie mogą zastąpić wizyty lekarskiej .
Dla lekarza prowadzącego należy przygotować pełną listę przyjmowanych leków (oraz dodatkowych preparatów (suplementów diety, produkty homeopatyczne). Leki na czas hospitalizacji zapewnia szpital. Może się jednak tak zdarzyć, że danego leku nie będzie w aptece przyszpitalnej. W tej sytuacji, w celu zapewnienia ciągłości terapii, należy wszystkie regularnie zażywane leki wziąć z sobą do szpitala. Leki powinny być zachowane w oryginalnych opakowaniach z widoczną nazwą i dawką leku.
NIE NALEŻY ZABIERAĆ LEKÓW ROZDZIELONYCH W INNYCH POJEMNIKACH UNIEMOŻLIWIAJĄCYCH IDENTYFIKACJĘ LEKU!

Torbę z lekami należy przekazać personelowi medycznemu. Wszelkie potrzebne środki farmakologiczne muszą być kontrolowane przez lekarza. Podczas pobytu w szpitalu żadnych tabletek nie wolno brać na własną rękę.