Stadium choroby i jak czytać wyniki badania

O raku płuca

Stadium choroby

Stadium I

U chorych w I stopniu zaawansowania średnica guza nie przekracza 4 cm. Nie stwierdza się przerzutów do węzłów chłonnych.

Stadium II

U chorych w II stopniu zaawansowania stwierdza się obecność guza, którego średnica może sięgać 7 cm i nie stwierdza się przerzutów do węzłów chłonnych. II stopień zaawansowania dotyczy również chorych u których stwierdza się przerzuty do węzłów chłonnych zlokalizowanych w pobliżu guza, którego średnica nie przekracza 5 cm.

Stadium III

U chorych w III stopniu zaawansowania stwierdza się obecność guza płuca i zmian przerzutowych w węzłach chłonnych śródpiersia.

Stadium IV

Pacjentów w IV stopniu zaawansowania choroby leczy się systemowo. Leczenie systemowe jest prowadzone z intencją przedłużenia życia i poprawy jakości życia (tzw. leczenie paliatywne). Lekarzem decydującym o wyborze schematu leczenia (chemioterapia/lek ukierunkowany molekularnie /immunoterapia) jest onkolog kliniczny. Leczenie może być prowadzone w szpitalu (kilkudniowy pobyt), jak również na Oddziale Dziennej Chemioterapii (bez noclegu w szpitalu).

Tabela 1. Klasyfikacja TNM raka płuca

Cecha T

TXObecność komórek nowotworowych w wydzielinie oskrzelowej, ale bez cech guza w badaniach radiologicznych
klatki piersioweji bronchoskopii
T1Guz o największym wymiarze < 3 cm
T1aGuz o największym wymiarze < 2 cm
T1bGuz o największym wymiarze > 2-3 cm
T2Zajęcie oskrzela głównego w odległości nie mniejszej niż 2 cm od ostrogi głównej, naciekanie opłucnej płuca,
towarzysząca niedodma niezajmująca calego płuca
T2aGuz o największym wymiarze > 3-6 cm
T2bGuz o największym wymiarze > 5-7 cm
T3Guz > 7 cm naciekający jedno miejsce z wymienionych: Ścianę Klatki piersiowej, przeponę, osierdzie, opłucną
śródpiersiową lubguz oskrzeła głównego umiejscowiony w odległości mniejszej niż 2 cm od ostrogi głównej, lecz bez jej zajęcia lub guz z towarzyszącą niedodmą całego płuca lub zmiany satelitarne w obrębie tego samego płata co ognisko pierwotne
T4Guz naciekający śródpiersie, serce, wielkie naczynia, ostrogę główną, tchawicę, przełyk, kręgi, zmiany
satelitarne po tej samej stronie, ale w innych płatach niż ognisko pierwotne

Cecha N

N1Przerzuty w węzłach chłonnych okołooskrzelowych i/lub wnękowych po stronie guza pierwotnego oraz wewnątrzpłucnych
N2Przerzuty w węzłach chłonnych śródpiersia po stronie guza pierwotnego lub rozwidlenia tchawicy
N3Przerzuty w węzłach chłonnych śródpiersia lub wnęki po stronie przeciwnej, pod mięśniem pochyłym i/lub nadobojczykowych po stronie guza pierwotnego lub po stronie przeciwnej

Cecha M

M1Przerzuty odległe
M1aZmiany satelitarne w przeciwległym płacie, rozsiew guzkowy lub wysięk w opłucnej lub osierdziu
M1bObecność przerzutów do odległych narządów
Tabela 5. Stopnie zaawansowania raka płuca (UICC, 2016) [19]
Stopień Charakterystyka
Rak utajonyTXN0M0
0Tis N0M0
IA1T1a(mi), T1a N0M0
IA2T1b N0M0
IA3T1c N0M0
IBT2a N0M0
IIAT2b N0M0
IIBT1a, T1b, T1c
T2a, T2b
T3
N1
N1
N0
M0
IIIAT1a, T1b, T1c, T2a,
T2b
T3
T4
N2
N2
N1
N0, N1
M0
IIIBT3, T4
T1a, T1b, T1c, T2a
T2b
N2
N3
N3
M0
IIICT3, T4N3M0
IVAKażde TKażde NM1a, M1b
IVAKażde TKażde NM1c