Kto diagnozuje i leczy

O raku płuca

Kto diagnozuje i leczy – czym zajmuje się pulmonolog, lekarz rodzinny, onkolog, torakochirurg – od kogo jakie skierowanie.

Lekarz rodzinny na podstawie zebranego wywiadu oraz badania przedmiotowego określa rodzaj dolegliwości oraz prawdopodobieństwa obecności choroby układu oddechowego. Dodatkowo badania biochemiczne mają za zadanie potwierdzić lub wykluczyć obecność stanów chorobowych w organizmie i decydują o dalszej diagnostyce.
Lekarz rodzinny zbiera wywiad ukierunkowany na objawy i podejrzenie raka płuca oraz przeprowadza badanie przedmiotowe i w razie potrzeby badania biochemiczne. Jeżeli wyniki badań są nieprawidłowe i/lub występują w wywiadzie inne objawy alarmujące, lekarz wydaje skierowanie na RTG klatki piersiowej. Następnie lekarz podejmuje kolejne decyzje, np. zleci dodatkowe badania bądź założy kartę DiLO i skieruje do odpowiedniego specjalisty (pulmonologa, torakochirurga, onkologa lub kardiologa).

Chorym z rakiem płuca zajmują się pulmonolodzy i onkolodzy. Przeprowadzają oni kompleksową diagnostykę pacjenta od momentu skierowania przez lekarza pierwszego kontaktu do postawienia diagnozy, a następnie w przypadku nowotworów nieoperacyjnych, podjęcia leczenia. W przypadku raka operacyjnego chory trafia do torakochirurga, który przeprowadza leczenie operacyjne.