Rodzaje raka płuca

O raku płuca

Rodzaje raka

Rak niedrobnokomórkowy płuca rozpoznawany jest u ponad 80% chorych z rakiem płuca. Wybór metody leczenia niedrobnokomórkowego raka płuca zależy przede wszystkim od stopnia klinicznego zaawansowania, który jest ustalany w oparciu o wyniki badań obrazowych (najczęściej na podstawie tomografii komputerowej), a u chorych leczonych operacyjnie – również o wynik badania histopatologicznego usuniętych zmian nowotworowych.

U chorych z zaawansowanym rakiem niedrobnokomórkowym płuca, u których – z uwagi na stopień zaawansowania zmian – nie jest już możliwe leczenie radykalne (prowadzone z intencją wyleczenia) postępowaniem z wyboru jest chemioterapia (paliatywna, tj. prowadzona z intencją poprawy jakości życia i wydłużenia życia) lub paliatywna radioterapia.

Niekiedy zły stan ogólny uniemożliwia kwalifikację do aktywnego leczenia przeciwnowotworowego, wówczas chory kierowany jest do leczenia objawowego (najczęściej prowadzonego pod nadzorem lekarza Hospicjum Domowego).

Rak drobnokomórkowy stanowi około 15-20% raków płuca. Chorzy, którzy ukończyli 65 rok życia, tworzą grupę ponad 50% wszystkich przypadków zachorowań.

Zasadniczym leczeniem podejmowanym w tego rodzaju schorzeniach jest chemioterapia. Stopień zaawansowania nowotworu warunkuje rodzaj leczenia. W przypadku postaci mało zaawansowanej, tj. ograniczonej (stopień I, II, III) chemioterapia często skojarzona jest z radioterapią. W wyjątkowych przypadkach możliwa jest kwalifikacja do leczenia operacyjnego. W przypadku postaci zawansowanej, tj. rozległej (stopień IV – obecność przerzutów odległych) zasadniczym leczeniem jest chemioterapia.