Programy przesiewowe – program niskodawkowej tomografii komputerowej

Jak zapobiegać

Programy przesiewowe – program niskodawkowej tomografii komputerowej

Ogólnopolski program Wczesnego Wykrywania Raka Płuca

Dla osób szczególnie zagrożonych rakiem płuca opracowany został Ogólnopolski Program Wczesnego Wykrywania Raka Płuca (WWRP) za pomocą Niskodawkowej Tomografii Komputerowej (NDTK). Program ma na celu wzrost wiedzy na temat raka płuca oraz wykrywanie go na wczesnym etapie.

Ogólnopolski program Wczesnego
Wykrywania Raka Płuca


Dla osób w wieku 55–74 lata:

• palisz papierosy nałogowo – masz konsumpcję tytoniu większą lub równą 20 paczkolatom, palisz paczkę dziennie od 20 lat, palisz 2 paczki dziennie przez 10 lat

• nie udało Ci się rzucić palenia na więcej niż 15 lat (dot. ostatniego okresu absencji);

Osoba w wieku 50–74 lata:

Kryteria, jak w punkcie 1 oraz:
• z uwagi na wykonywany zawód byłeś narażony na działanie krzemionki, berylu, niklu, chromu, kadmu, azbestu, związków arsenu, spalin silników diesla, dymu ze spalania węgla kamiennego, sadzy

• byłeś narażony na radon

• chorowałeś na raka płuca, chłoniaka, raka głowy i szyi lub raki zależne od palenia tytoniu, np. raka pęcherza moczowego

• ktoś z Twojej bezpośredniej rodziny (pierwszego stopnia) miał raka płuca

• chorujesz na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP) lub włóknienie płuc (IPF).


Gdzie się zgłosić?

Z powodu pandemii realizacja programu może być ograniczona lub opóźniona. Kontaktuj się z instytucjami odpowiedzialnymi za realizację
programu w danym województwie.

Dowiedz się więcej o programie