Profilaktyka

Jak zapobiegać

Profilaktyka

Czym jest profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz ich wczesne wykrycie i leczenie. Profilaktyka zdrowotna dzieli się na profilaktykę pierwotną i wtórną.

Profilaktyka pierwotna polega na utrwalaniu prawidłowych wzorców zdrowego stylu życia oraz zapobieganiu chorobom poprzez kontrolowanie czynników ryzyka.

Profilaktyka wtórna to zapobieganie konsekwencjom choroby poprzez jej wczesne wykrycie i leczenie. To również zahamowanie postępu choroby oraz ograniczenie powikłań.

Jak zadbać o swoje zdrowie?