Palenie a rak płuca

Jak zapobiegać

Palenie a rak płuca

Głównym czynnikiem ryzyka w przypadku raka płuca jest palenie papierosów. Sięgając po tytoń, palacz wdycha smołę, radioaktywny polon, nikiel, cyjanowodór, formaldehyd, amoniak oraz tlenek węgla, który wchodząc w reakcję z hemoglobiną tworzy karboksyhemoglobinę sprawiający, że krew staje się gorzej natleniona. Inne substancje rakotwórcze z dymu papierosowego też mogą inicjować proces nowotworowy. Co więcej, trujące związki chemiczne odkładające się przez lata w organizmie potęgują swoje działanie w czasie, stając się jeszcze bardziej szkodliwe i zwiększając ryzyko zachorowania na nowotwór.

Rzucając palenie zmniejszamy ryzyko zachorowania na raka płuca oraz wiele innych chorób.

Głównym czynnikiem ryzyka w przypadku raka płuca jest palenie papierosów. Sięgając po tytoń, palacz wdycha smołę, radioaktywny polon, nikiel, cyjanowodór, formaldehyd, amoniak oraz tlenek węgla.