Immunoterapia

Leczenie

Immunoterapia

Immunoterapia oddziałuje na komórki układu immunologicznego i zwiększa aktywność układu immunologicznego w walce z komórkami nowotworowymi. Leki immunologiczne są podawane * dożylnie, co 2 lub co 3 tygodnie (w zależności od leku). W Polsce dostępne są trzy leki do stosowania u chorych z rozpoznaniem niedrobnokomórkowego raka płuca: atezolizumab, niwolumab i pembrolizumab.

W pierwszej linii leczenia w raku płaskonabłonowym i niepłaskonabłonkowym przy ekspresji PD-L1 większej lub równej 50 % stosowany jest Pembrolizumab w monoterapii. W raku niepłaskonabłonkowym przy ekspresji PD-L1 poniżej 50 % stosowany jest Pembrolizumab w skojarzeniu u z pemetreksedem i pochodną platyny, zaś w raku płaskonabłonkowym przy ekspresji PD-L1 poniżej 50% stosowany jest Pembrolizumab z paklitakselem i karboplatyną.
W drugiej linii leczenia stosuje się Niwolumab lub Atezolizumab jedynie u chorych z nawrotem choroby (progresją) po wcześniejszej chemioterapii. W przypadku Atezolizumabu i Niwolumabu nie jest wymagana diagnostyka PD-L1.

Uwaga!

Leczenie uzupełniające po operacji, tzn. radykalna chemioterapia, radioterapia lub jednoczasowa chemio-radioterapia nie są traktowane jako linia leczenia. Niwolumab i atezolizumab mogą być stosowane jedynie u chorych z nawrotem choroby po wcześniejszej chemioterapii. W przypadku niwolumabu i atezolizumabu nie jest wymagana diagnostyka PD-L1.

Immunoterapię można stosować z chemioterapią oraz radioterapią. Metody te są najczęściej kojarzone w różnej kolejności i/lub łączone w zależności od indywidualnych wskazań i etapu leczenia.

Działania niepożądane immunoterapii są odmienne aniżeli działania niepożądane chemioterapii czy leków ukierunkowanych molekularnie. Przeczytaj o nich tu:

Wszelkie decyzje o włączeniu, modyfikacji dawki lub zaprzestaniu podawania leku należą do lekarza prowadzącego terapię, a porady w aplikacji nie mogą zastąpić wizyty lekarskiej.


Immunochemioterapia

Immunochemioterapia to terapia polegająca na dołączeniu immunoterapii do klasycznej chemioterapii u chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca.
Immunoterapia w większości przypadków jest obecnie stosowana u chorych, u których wcześniej stosowano chemioterapię. Najnowsze wyniki badań klinicznych wskazują, że zastosowanie połączenia immunoterapii z chemioterapią w wyselekcjonowanych grupach pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca wpływa na poprawę wyników leczenia.

Możliwe skutki uboczne:

Skutki ubocze przy stosowaniu leków immunologicznych są odmienne aniżeli działania niepożądane chemioterapii czy leków ukierunkowanych molekularnie. Najczęściej pacjenci skarżą się na:

Uczucie zmęczenia
Utrata apetytu
Nudności
Zmiany skórne
Zaburzenia endokrynologiczne

(nadczynność tarczycy, niedoczynność tarczycy)

Zapalenie płuc
Zaburzenia żołądkowo-jelitowe

(biegunka, zapalenie jelita grubego)

Autoimmunologiczne
zapalenie wątroby
Inne