Leczenie

Ośrodki realizujące terapie refundowane

B Biała Podlaska Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej Białystok Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowski...

Zobacz

Palenie w trakcie leczenia

Palenie w trakcie leczenia Zespół uzależnienia od tytoniu to choroba, która dotyka nie tylko mózgu, ale również funkcjonowania w sferze emo...

Zobacz

Program lekowy

Program lekowy Sprawdź, czy spełniasz warunki kwalifikacji do programu lekowego Kwalifikacja do terapii ukierunkowanych molekularnie i i...

Zobacz

Badania kliniczne

Badania kliniczne - dodatkowe możliwości Badanie kliniczne to badanie naukowe prowadzone z udziałem ludzi. Celem badań klinicznych jest pot...

Zobacz

Immunoterapia

Immunoterapia Immunoterapia oddziałuje na komórki układu immunologicznego i zwiększa aktywność układu immunologicznego w walce z komórkami...

Zobacz

Leki antyanginogenne

Leki antyanginogenne Od niedawna w Polsce istnieje możliwość zastosowania nintedanibu. Jest to lek, którego zadaniem jest zmniejszenie wytw...

Zobacz

Leczenie celowane (molekularne)

Leczenie celowane (molekularne) Na czym polega leczenie celowane? Zobacz film „Terapie ukierunkowane molekularnie w raku płuca” prof. Krawczy...

Zobacz

Chemioterapia

Chemioterapia Na czym polega chemioterapia Chemioterapia jest leczeniem przeciwnowotworowym opartym na stosowaniu cytostatyków, czyli le...

Zobacz

Radioterapia

Radioterapia Zobacz film „Radioterapia w raku płuca” Prof. Kowalski https://www.youtube.com/watch?v=Lqc5sQ_TNeI W przypadku miejscowo za...

Zobacz

Leczenie chirurgiczne cz.2

Przygotowanie do zabiegu chirurgicznego (ERAS) Rekonwalescencja i dieta Mimo, że organizm zasadniczo potrafi goić rany własnymi siłami, ...

Zobacz

Leczenie chirurgiczne

Leczenie chirurgiczne Na czym polega? Leczenie chirurgiczne stosuje się u ok. 15–20% wszystkich chorych. Do leczenia chirurgicznego kwal...

Zobacz

Leczenie krok po kroku

Leczenie krok po kroku W tym rozdziale znajdują się informacje dotyczące możliwości leczenia różnych podtypów nowotworu płuca. Wśród nich ...

Zobacz

O leczeniu

O leczeniu Wybór sposobu leczenia zależy głównie od typu i zaawansowania nowotworu. Chorzy z rozpoznaniem raka płuca mogą być poddani ...

Zobacz