Badania kliniczne

Leczenie

Badania kliniczne – dodatkowe możliwości

Badanie kliniczne to badanie naukowe prowadzone z udziałem ludzi. Celem badań klinicznych jest potwierdzenie bezpieczeństwa i skuteczności leków lub metod leczenia nowotworów. Prowadzenie badań klinicznych jest jedynym wiarygodny sposobem pozwalającym ustalić czy nowa metoda leczenia raka jest bardziej skuteczna niż metody stosowane dotychczas. Uczestnictwo w badaniu klinicznym jest zawsze dobrowolne, a pacjent ma prawo wycofać swoją świadomą zgodę na udział w badaniu w dowolnym momencie jego trwania – powiadamiając o tym lekarza.
Warto pamiętać, że badania kliniczne w onkologii nie są niekontrolowanym eksperymentem medycznym, w którym firmy farmaceutyczne sprawdzają skuteczność leków bez względu na dobro i bezpieczeństwo chorego. Firmom farmaceutycznym oraz lekarzom odpowiedzialnym za prowadzenie badań zależy na tym, aby Pacjent odniósł jak największa korzyść terapeutyczną z eksperymentalnego leczenia.
Dla pacjenta badanie kliniczne jest czasami jedyną możliwością skorzystania z innowacyjnej terapii nierefundowanej bądź niedostępnej jeszcze oficjalnie w Polsce.

Polskojęzyczne bazy danych o badaniach klinicznych.

Klikając w adresy poniżej zostaniesz przeniesiony na strony internetowe zawierające oficjalne polskojęzyczne bazy badań klinicznych prowadzonych w Polsce w różnych fazach realizacji:

www.badx.pl
www.badaniaklinicznewpolsce.pl
www.bmsstudyconnect.com/pl/pl/health-studies/lung-cancer-clinical-trials.html
www.bkwp.pl
www.pkopo.pl/badania_kliniczne
www.immuno-onkologia.pl/badania-kliniczne-immunoterapia-nowotworow
www.obwf.coi.pl/index.php/nowotwory-pluca-i-oplucnej-oraz-srodpiersia