Opieka hospicyjna – dlaczego i jak załatwić

Wsparcie

Opieka hospicyjna – dlaczego i jak załatwić

Opieka hospicyjna to rodzaj opieki, który skupia się na jakości życia chorego i jego bliskich. Zapewnia pomoc osobom w zaawansowanym, nieuleczalnym stadium choroby, dbając o zaspokojenie potrzeb fizycznych, psychicznych, duchowych i socjalnych.
Opieka hospicyjna pomaga w leczeniu bólu i innych dokuczliwych objawów dzięki fachowej opiece medycznej oraz psychologicznej.
Opieka paliatywna i hospicyjna realizowana jest na podstawie skierowania od lekarza (onkologa lub lekarza rodzinnego). NFZ finansuje trzy rodzaje opieki paliatywnej i hospicyjnej.

Opieka w warunkach stacjonarnych

Odbywa się w hospicjum stacjonarnym albo w szpitalu na oddziale medycyny paliatywnej. NFZ ma obowiązek zapewnić opiekę lekarzy, pielęgniarek, psychologa i rehabilitanta. Świadczenia medyczne obejmują leczenie farmakologiczne, leczenie bólu, leczenie innych objawów somatycznych oraz zapobieganie powikłaniom.

Opieka w warunkach domowych

Jest to tzw. hospicjum domowe. Osoba chora pozostaje pod opieką rodziny. Jest to rozwiązanie dla chorych, u których objawy są możliwe do opanowania w warunkach domowych i których rodzina jest w stanie zapewnić właściwą opiekę.
NFZ ma obowiązek zapewnić opiekę lekarza, pielęgniarki, psychologa i rehabilitanta. NFZ zapewnia też możliwość bezpłatnego wypożyczenia sprzętu, tj. koncentrator tlenu, inhalator, kule, balkonik, wózek inwalidzki.

Opieka w warunkach ambulatoryjnych

Przeznaczona jest dla osób, których stan ogólny jest stabilny oraz którzy są w stanie sami przybyć do poradni medycyny paliatywnej. Poradnie zapewniają konsultacje lekarskie, świadczenia pielęgniarskie oraz pomoc psychologa. Świadczenia te mogą się odbywać również w domu pacjenta.
Z usług poradni medycyny paliatywnej mogą skorzystać pacjenci onkologiczni na każdym etapie leczenia, również będący w trakcie leczenia radykalnego. Specjaliści z poradni zajmują się łagodzeniem dolegliwości towarzyszących chorobie, takich jak ból, nudności czy depresja.