Wizyta u lekarza specjalisty

Diagnostyka

Pierwsza wizyta u lekarza specjalisty – badania obrazowe, skierowanie do szpitala

Na tej wizycie lekarz może zlecić i wydać skierowanie na badanie tomografii komputerowej lub bezpośrednio skierować na oddział szpitalny, gdzie zostaną wykonane wszystkie niezbędne badania. (np. TK, bronchoskopia, biopsja transtorakalna, VATS, mediastinoskopia, EBUS, badania krwi)


To jest najlepszy moment, aby wypytać lekarza o wszystkie szczegóły – dobrze się przygotuj!

Pytania do lekarza podczas wizyty:

Jakiego rodzaju badania diagnostyczne będę miał/a
wykonane?

Czy będę mieć bronchoskopię, czy biopsję płuca?
Co jest w MOIM PRZYPADKU wskazane/lepsze?

Czy będę mieć badanie EBUS, VATS (na czym one
polegają i jaki jest ich cel w moim przypadku)?

Jak przeprowadzane są te badania? Czy są one bolesne?
Nieprzyjemne?

Czy wykonanie tych badań wymaga przyjęcia
na oddział?

Jak długo czeka się na wyniki tych badań
diagnostycznych?

Gdzie odbiorę wyniki badań?

Jakie będę miał/a wykonane badania obrazowe?

Jakie są możliwe powikłania po wszystkich wyżej
wymienionych badaniach?