Karta DILO – czas ma znaczenie

Diagnostyka

Karta DILO i pakiet onkologiczny

Karta DiLO czyli karta diagnostyki i leczenia onkologicznego, to dokument, który ma na celu przyspieszenie procedur diagnostyki oraz terapii chorób nowotworowych. W przypadku podejrzenia nowotworu złośliwego kartę może wystawić lekarz rodzinny lub lekarz specjalista.
Karta diagnostyki i leczenia onkologicznego została wprowadzona 1 stycznia 2015 roku razem z tak zwanym pakietem onkologicznym. Pakiet ten obejmuje grupę przepisów, które mają prowadzić do poprawy jakości i skrócenia czasu diagnostyki oraz leczenia chorób nowotworowych. Kartę mogą otrzymać pacjenci w każdym wieku, u których podejrzewa się chorobę nowotworową. DiLO otrzymują również pacjenci ze stwierdzonym nowotworem oraz osoby w trakcie leczenia.
Karta służy nie tylko do monitorowania przebiegu choroby, ale działa także jak priorytetowe skierowanie. Dzięki temu osoba, u której podejrzewa się chorobę nowotworową ma prawo do szybszej diagnostyki oraz do szybkiego wdrożenia terapii.

Dzięki karcie DiLO diagnostyka oraz leczenie odbywają się w przyspieszonym trybie. Oznacza to, że wyznaczone są maksymalne terminy realizacji kolejnych etapów, a czas od pierwszej wizyty do postawienia diagnozy nie powinien być dłuższy niż 7 tygodni, a czas od zarejestrowania się na wizytę w poradni onkologicznej do wizyty albo badania nie powinien przekroczyć jednego tygodnia. Co więcej, leczenie ma charakter interdyscyplinarny, a w terminie 14 dni od zgłoszenia się pacjenta do placówki zbiera się zespół specjalistów różnych dziedzin. Lekarze ci wspólnie opracowują plan leczenia oraz wyznaczają koordynatora, który przez cały przebieg leczenia czuwa nad stanem zdrowia pacjenta. Zadania koordynatora to również pilnowanie terminów kolejnych badań i wizyt, nadzór nad kwestiami administracyjnymi, a także informacyjne wsparcie pacjenta. W ramach pakietu onkologicznego pacjenci, którzy są leczeni z dala od swojego miejsca zamieszkania mogą liczyć na zakwaterowanie w hostelu w pobliżu placówki, w której są poddawani radioterapii albo chemioterapii.