Najczęściej zadawane pytania

Wsparcie

Najczęściej zadawane pytania

Wpisz pytanie w wyszukiwarkę lub wybierz z listy

Co jest główną przyczyną zachorowania na raka płuca?

Głównym czynnikiem ryzyka w przypadku raka płuca jest palenie papierosów. Sięgając po tytoń, palacz wdycha smołę, radioaktywny polon, nikiel, cyjanowodór, formaldehyd, amoniak oraz tlenek węgla, który wchodząc w reakcję z hemoglobiną tworzy karboksyhemoglobinę sprawiający, że krew staje się gorzej natleniona. Inne substancje rakotwórcze z dymu papierosowego też mogą inicjować proces nowotworowy. Co więcej, trujące związki chemiczne odkładające się przez lata w organizmie potęgują swoje działanie w czasie, stając się jeszcze bardziej szkodliwe i zwiększając ryzyko zachorowania na nowotwór.


Zobacz film:

Ile osób w Polsce choruje na raka płuca?

Co roku rejestruje się ponad 20 tys. nowych pacjentów chorych na raka płuca. To najczęściej spotykany nowotwór złośliwy.

Kto jest narażony na raka płuca?

Rak płuca to choroba, która każdego roku zabija miliony ludzi na świecie. Naukowcy opracowali narzędzie online, które może obliczyć ryzyko zachorowania na tę chorobę. Testy podręcznego kalkulatora wykazały jego 90% skuteczność.

Jakie badania diagnostyczne pozwolą nam stwierdzić obecność raka płuca?

Podstawowym badaniem diagnostycznym jest badanie rentgenowskie klatki piersiowej. Pozwala ono na zauważenie zmian w płucach i określenie umiejscowienia nowotworu w konkretnej części płuca. Należy jednak pamiętać, że prawidłowy wynik badania RTG nie zawsze wyklucza obecność nowotworu, który może znajdować się w szczycie płuca lub śródpiersiu, czyli okolicach o ograniczonej dostępności.
Jeśli zachodzi poważne podejrzenie, że u pacjenta może występować rak płuca, należy wykonać badanie tomografem komputerowym z użyciem kontrastu. W wybranych przypadkach wskazane jest badanie przy użyciu rezonansu magnetycznego. Jeśli wyniki wspomnianych badań budzą wątpliwości, należy przeprowadzić rozszerzone badanie diagnostyczne, jakim jest tomografia PET w połączeniu z tomografia komputerową (TK).
Jeśli przeprowadzone badania sugerują obecność zmian nowotworowych w klatce piersiowej, chory kwalifikowany jest do diagnostyki inwazyjnej – pobrania fragmentu guza. Pozwala to na przeprowadzenie badania histopatologicznego i ustalenie dokładnego typu raka.
Szczegółowe opisy badań diagnostycznych można znaleźć tu: (słowniczek pojęć medycznych)

Jakie leczenie jest najbardziej skuteczne w walce z tym nowotworem?

Wybór metody leczenia zależy przede wszystkim od stopnia zaawansowania choroby. Jeżeli rak płuca wykryty jest w pierwszym stadium zaawansowania, najczęściej stosuje się leczenie chirurgiczne, co daje 80% szans na całkowite wyleczenie. Większość chorych (około 80%) pacjentów we wczesnym stadium zaawansowania nie wymaga żadnego dodatkowego leczenia, pozostaje jedynie w obserwacji. W bardziej zaawansowanych stadiach choroby, wyboru właściwej terapii dokonuje lekarz onkolog oraz radioterapeuta.
Więcej o dostępnych metodach leczenia raka płuca można przeczytać tu: Leczenie

Czy w trakcie leczenia należy przestrzegać specjalnych zaleceń dietetycznych?

Bardzo ważnym aspektem leczenia onkologicznego jest odpowiednie zbilansowane odżywianie. W tym celu dietetyk przeprowadza serię testów i analiz pozwalających ustalić zawartość wody, tłuszczu, masy mięśniowej w organizmie chorego. Następnie przeprowadzane są badania ustalające zużycie tlenu i ilości wydychanego dwutlenku węgla. Na tej podstawie określa się, ile energii zużywa pacjent i jakie jest jego zapotrzebowanie kaloryczne. Te informacje pozwalają na stworzenie jadłospisu odpowiedniego dla chorego podczas terapii onkologicznej.

Gdzie szukać radości i spokoju będąc chorym?

Źródła optymizmu w chorobie nowotworowej mogą być różne. Sprawdź, co mówi na ten temat Ewelina Szmytke reprezentująca głos pacjentów:

Jakiej pomocy możesz oczekiwać od organizacji pacjenckich?

Organizacje pacjentów walczą o lepszy byt osób wyleczonych i chorych na raka płuca. Dbają, aby chorzy i ich bliscy nie byli pozostawieni sami sobie, aby mogli uzyskać pomoc i wsparcie.

Prewencja zakażeń rany pooperacyjnej

Zakażenie miejsca operowanego jest główną przyczyną powikłań pooperacyjnych u pacjentów chirurgicznych. Jest to szczególnie niebezpieczne u osób zmagających się z choroba onkologiczną, dla których szybka rekonwalescencja i wygojenie rany mają znaczenie dla dalszego procesu leczenia.