Badania molekularne

Drukuj stronę Drukuj stronę

Badania molekularne są rutynowo wykonywane jedynie u chorych z niektórymi typami raka niedrobnokomórkowego płuca. U chorych z rozpoznaniem raka gruczołowego, raka wielkokomórkowego oraz NOS ocenia się obecność mutacji aktywującej w genie EGFR (występuje ona u około 10-15% chorych). W tej samej grupie chorych ocenia się również obecność rearanżacji w genie ALK (występuje u około 5% chorych). Stwierdzenie jednej z wymienionych wyżej zmian molekularnych upoważnia do włączenia ściśle określonego leczenia ukierunkowanego molekularnie.

W grupie chorych leczonych IKT EGFR w momencie progresji choroby istnieje możliwość oceny obecności tak zwanej mutacji oporności T790M (występuje u około 50% chorych) na podstawie ponownego badania materiału tkankowego lub krążącego nowotworowego DNA (badanie z pobranej krwi). Stwierdzenie mutacji oporności T790M upoważnia do włączenia IKT EGFR nowej generacji, który przełamuje tę oporność (ozymertynib).

Dowiedz się więcej na temat leków celowanych (leków ukierunkowanych molekularnie): Leczenie ukierunkowane molekularnie