Tomografia komputerowa jamy brzusznej

Drukuj stronę Drukuj stronę

Tomografia komputerowa brzucha to badanie radiologiczne, które pozwala uzyskać obrazy poprzecznych przekrojów organów znajdujących się w jamie brzusznej. Zawsze wymagane jest odpowiednie przygotowanie pacjenta do badania. Polega ono na wypełnieniu pętli jelitowych 1-2% wodnym roztworem jodowego, jonowego środka cieniującego, co pozwala zróżnicować wnętrze jelita, jego ścianę oraz sąsiadujące z jelitami struktury. Pacjent przed badaniem pozostaje na czczo 5-6 godzin. Ilość podanego doustnie płynu i czas podawania środka zależy od wskazań do badania.