Stopień III

Drukuj stronę Drukuj stronę

U chorych w III stopniu zaawansowania stwierdza się obecność guza płuca i zmian przerzutowych w węzłach chłonnych śródpiersia.
Leczenie chirurgiczne
Radioterapia
Leczenie wspomagające