Stopień II

Drukuj stronę Drukuj stronę

U chorych w II stopniu zaawansowania stwierdza się obecność guza, którego średnica może sięgać 7 cm i nie stwierdza się przerzutów do węzłów chłonnych. II stopień zaawansowania dotyczy również chorych u których stwierdza się przerzuty do węzłów chłonnych zlokalizowanych w pobliżu guza, którego średnica nie przekracza 5 cm.
Leczenie chirurgiczne
Chemioterapia
Leczenie wspomagające