Stopień I

Drukuj stronę Drukuj stronę

U chorych w I stopniu zaawansowania średnica guza nie przekracza 4 cm. Nie stwierdza się przerzutów do węzłów chłonnych.
Leczenie chirurgiczne
Leczenie wspomagające