Skutki uboczne chemioterapii

Drukuj stronę Drukuj stronę

Najczęściej wymieniane przez pacjentów skutki uboczne leczenia chemioterapią to:

 • zespół zmęczenia,
 • nudności i wymioty,
 • biegunka,
 • zapalenie błony śluzowej jamy ustnej,
 • zaparcia,
 • utrata apetytu,
 • utrata owłosienia,
 • spadek odporności (gorączka neutropeniczna),
 • małopłytkowość,
 • niedokrwistość,
 • mrowienia w palcach rąk i stóp (parestezja).

  Ważne jest, aby zgłaszać wszelkie występujące skutki uboczne lekarzowi lub pielęgniarce. Mogą oni udzielić porad w tym zakresie.