Radioterapia

Drukuj stronę Drukuj stronę

W przypadku miejscowo zaawansowanego raka niedrobnokomórkowego płuca, jeżeli wielkość guza i zmian węzłowych umożliwia bezpieczne przeprowadzenie radioterapii, możliwe jest połączenie chemioterapii z napromienianiem.
W wybranych sytuacjach klinicznych napromienianie możemy rozpoczynać w dniu podania pierwszego cyklu chemioterapii (leczenie skojarzone jednoczasowe). Wówczas w chwili rozpoczęcia chemioterapii rozpoczynamy również napromienianie, które odbywa się 1 raz dziennie, od poniedziałku do piątku, z przerwą w sobotę i niedzielę. W trakcie radioterapiipo 3 tygodniach w terminie 2 cyklu chemioterapii podawany jest kolejny – ostatni cykl leczenia.
W przypadku leczenia sekwencyjnego leczenie rozpoczynamy od chemioterapii i po 2-3 cyklach chemioterapii rozpoczynamy radioterapię. Okres radioterapii w trakcie leczenia skojarzonego wynosi od 4 do 7 tygodni, w zależności od schematu napromieniania i protokołów napromieniania stosowanych w danym ośrodku.

W niektórych przypadkach, gdy nie jest możliwe zastosowanie chemioterapii, chory jest kwalifikowany do napromieniania jako samodzielnej metody leczenia.


Niekiedy u chorych poddawanych radioterapii obserwuje się działania niepożądane leczenia.