Przydatne adresy (fundacje)

Drukuj stronę Drukuj stronę

Jeśli Ty lub Twój bliski potrzebujecie pomocy w zakresie medycznym, rehabilitacyjnym, pielęgnacyjnym czy psychologicznym, warto zwrócić się do następujących organizacji:

Stowarzyszenie Walki z Rakiem Płuca
Stowarzyszenie Walki z Rakiem Płuca udziela praktycznego i emocjonalnego wsparcia pacjentom i ich bliskim poprzez przekazywanie niezbędnych informacji na temat raka płuca, profilaktyki i dostępnych możliwości terapeutycznych. Pomaga chorym na raka płuca i ich bliskim skorzystać z doświadczeń pacjentów, lekarzy, pielęgniarek i innych osób, które zetknęły się z nowotworem płuca. Misją Stowarzyszenia jest przede wszystkim poprawa sytuacji pacjentów. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez m.in.: organizowanie i finansowanie szkoleń oraz doskonalenia zawodowego personelu medycznego, organizowanie i prowadzenie profilaktyki antynikotynowej, organizowanie i prowadzenie działań profilaktycznych wczesnego wykrywania raka płuca, pozyskiwanie środków na zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz jego modernizację oraz wspieranie unowocześniania metod leczenia raka płuca.www.rakpluca.org.pl
Stowarzyszenie Walki z Rakiem Płuca
ul. Dębinki 7
80-211 Gdańsk
tel. 58 349 24 44
e-mail: stowarzyszenie@rakpluca.org.pl

Polska Fundacja Onkologii
Fundacja powstała z myślą i w trosce o osoby chore na nowotwór oraz rodziny osób chorych na raka. Działania Fundacji mają przyczynić się do poprawy komfortu życia i bezpieczeństwa psychicznego pacjentów. Celem Fundacji jest udzielanie i pośrednictwo w udzielaniu wsparcia finansowego i rzeczowego osobom chorym oraz udzielanie pomocy psychologicznej i prawnej pacjentom onkologicznym.
http://www.pfo.pink/
Polska Fundacja Onkologii
ul. Dębinki 7A lok. 1
80-211 Gdańsk
e-mail: fundacja@pfo.pink

Fundacja Hospicyjna
Fundacja jest gdańską organizacją pożytku publicznego promującą idee hospicyjne. Fundacja pomaga zarówno pacjentom będącym pod opieką hospicjów, a także osobom zmagającym się z chorobą nowotworową. W ramach Fundacji działa również gdański oddział Akademii Walki z Rakiem, będący ważnym miejscem dla osób poszukujących wsparcia w walce z chorobą nowotworową. Praktycznie od początku swojego istnienia Fundacja prowadzi ogólnopolski portal hospicyjny www.hospicja.pl – główne źródło informacji dla pacjentów i ich bliskich o opiece paliatywnej.
http://www.fundacjahospicyjna.pl/
Fundacja Hospicyjna
ul. Chodowieckiego 10
80-208 Gdańsk
tel. 58 345 90 60
e-mail: fundacja@hospicja.pl

Hospicjum Św. Jana Ewangelisty w Szczecinie
W ramach Hospicjum prowadzona jest Akademia Walki z Rakiem, która dzięki swojej szerokiej i unikatowej ofercie wspiera chorych na nowotwory. Pacjentom i ich rodzinom pomaga bezpiecznie rozładować negatywne emocje i poradzić sobie z tą trudną sytuacją. AWzR wypełnia istotną niszę na rynku świadczeń zdrowotnych, gdzie pacjent częstokroć pozostawiany jest sam sobie z własną wiedzą na temat diagnozy oraz lękiem, co do dalszych rokowań.
http://hospicjum-szczecin.pl/
Hospicjum św. Jana Ewangelisty w Szczecinie
ul. Pokoju 77
71-740 Szczecin
tel.: 91 421 50 00
kom. 665 008 444

Fundacja TAM I Z POWROTEM
Fundacja koncentruje się na pomocy tym chorym na nowotwory, którzy są pacjentami szpitali. Celem działań Fundacji jest poprawa warunków leczenia w polskich ośrodkach onkologicznych. W ramach działań informacyjno–promocyjnych Fundacja prowadzi Akcję wydawniczą „Razem zwyciężymy raka!”.
http://www.tamizpowrotem.org/
Fundacja “TAM I Z POWROTEM”
ul. Forteczna 4a
01-540 Warszawa
tel: +48 515 985 374
e-mail: a.rodowicz@tamizpowrotem.org

Alivia – Fundacja Onkologiczna Osób Młodych
Fundacja Alivia pomaga osobom chorym na każdy typ nowotworu złośliwego, ułatwia dostęp do wiedzy i informacji przydatnych dla pacjentów onkologicznych. Prowadzi przewodnik po przyjaznych ośrodkach onkologicznych na portalu Onkomapa.pl, a na stronie Kolejkoskop.pl informuje o najkrótszych kolejkach do badań diagnostycznych w ramach NFZ.
www.alivia.org.pl
Alivia – Fundacja Onkologiczna Osób Młodych
ul. J. Zaruby 9 lok. 131
02-796 Warszawa
tel.: +48 22 266 03 40 (pon. – pt. 8:00 – 16:00)
fax: +48 22 266 03 45
e-mail: info@alivia.org.pl

Fundacja Psychoonkologii i Promocji Zdrowia „Ogród Nadziei”
Fundacja otwiera przed chorymi na raka i ich bliskimi możliwość lepszego radzenia sobie z sytuacją choroby, uruchomienia wewnętrznych możliwości zdrowienia i poprawy jakości życia. Prowadzi konsultacje z zakresu psychoonkologii, psychoneuroimmunologii, dietetyki, Tradycyjnej Medycyny Chińskiej. Organizuje grupy wsparcia dla osób z diagnozą onkologiczną i ich bliskich oraz zajęcia rehabilitacji, fizjoterapii i muzykoterapii.
www.ogrodnadziei.org.pl
Fundacja Psychoonkologii i Promocji Zdrowia „Ogród Nadziei”
ul. Puławska 158/164 m. 3
02-670 Warszawa
tel. 22 843 24 11
e-mail: fundacja@ogrodnadziei.org.pl

Fundacja Rak’n’Roll
Fundacja działa na rzecz poprawy jakości życia chorych na raka. W fundacji Rak’n’Roll pacjenci mogą skorzystać z darmowych konsultacji psychoonkologicznych. W ich ramach odbywają się jednorazowe lub cykliczne spotkania z psychoonkologiem, konsultacje dla rodzin i bliskich osób chorych onkologicznie, warsztaty dla osób, które zakończyły leczenie onkologiczne, a także wsparcie psychologiczne dla osób w żałobie po stracie bliskich. Dla wszystkich tych, którzy zmagają się z chorobą nowotworową Fundacja uruchomiła telefon zaufania 604 51 51 51, pod który można dzwonić w każdą środę w godzinach od 19:00 do 21:00.
www.raknroll.pl
Fundacja Rak’n’Roll – Wygraj życie
ul. Wiśniowa 59 lok. 6
02-520 Warszawa
tel. 22 841-27-47
e-mail: biuro@raknroll.pl

Fundacja Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa
Fundacja roztacza profesjonalną opiekę nad chorymi z chorobami nowotworowymi. Działania Fundacji mają na celu poprawę komfortu życia pacjentów. Fundacja prowadzi Poradnię Medycyny Paliatywnej.
Przyjmuje pod opiekę pacjentów z zakończonym, niepodjętym lub wstrzymanym leczeniem onkologicznym. Pacjenci i ich bliscy mogą skorzystać z opieki psychologicznej.
www.fho.org.pl
Fundacja Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa
ul. Pileckiego 105,
02-781 Warszawa
tel./fax (22) 643 57 08
tel. (22) 643 57 09
e-mail: fho@fho.org.pl

Fundacja „W związku z Rakiem”
Działania Fundacji koncentrują na wspomaganiu profilaktyki wykrywania i leczenia chorób nowotworowych. Fundacja udziela szeroko pojętego wsparcia dla osób chorych oraz ich najbliższych. Fundacja pomaga rodzinom chorych nauczyć się, w jaki sposób ich wspierać oraz jak sobie radzić z chorobą nowotworową w rodzinie.
http://zrakiem.pl
Fundacja W Związku Z Rakiem
ul. Nabycińska 19/306
53-677 Wrocław
kom. 535 966 585
e-mail: mjarecka@zrakiem.pl

Fundacja Onkologiczna DSS
Fundacja oferuje wsparcie informacyjne pacjenta onkologicznego oraz jego najbliższych oraz propaguje korzystanie przez pacjenta z opieki hospicyjnej oraz propaguje wiedzę nt. walki z bólem nowotworowym. Prowadzi w ramach swojej działalności Forum Onkologicznego DUM SPIRO-SPERO.
Fundacja Onkologiczna DSS
ul. Górecka 99B
54-060 Wrocław
e-mail: fundacja@fundacja-onkologiczna.pl

Fundacja “Gdyński Most Nadziei”
Fundacja „Gdyński Most Nadziei” niesie pomoc i wsparcie psychologiczne mieszkańcom Gdyni. Fundacja realizuje ogólnopolski program Akademii Walki z Rakiem, która uczy, jak mobilizować wewnętrzne siły do walki z chorobą, jak nie podupadać na duchu i nie dać się opanować czarnym myślom. Słuchacze Akademii mogą korzystać z indywidualnych porad wielu terapeutów i specjalistów. Do ich dyspozycji oprócz psychologa jest dietetyk, pracownik socjalny, seksuolog oraz osoba, która doradzi, jak zadbać o wygląd po chemioterapii. Pomoc znajdą też bliscy chorych, którzy często czują się bezradni wobec choroby. Fundacja stawia sobie za cel szeroko rozumiane merytoryczne, organizacyjne oraz psychologiczne wspieranie osób chorych onkologicznie oraz ich bliskich, jak również świadczenie pomocy prozdrowotnej. Fundacja organizuje grupy wsparcia psychologicznego dla chorych i ich bliskich, upowszechnia wiedzę na temat przyczyn chorób nowotworowych i prowadzi działalność profilaktyczną w środowiskach młodzieży szkolnej i akademickiej oraz wśród osób dorosłych oraz centrum informacyjne z zakresu profilaktyki zdrowotnej, terapii przeciwbólowych.
http://www.mostnadziei.pl/
Fundacja “Gdyński Most Nadziei”
ul. Władysława IV 51
81-384 Gdynia
tel./fax: +48 58/ 661 94 56
e-mail: fundacja@mostnadziei.pl