Możliwe skutki uboczne i powikłania

Drukuj stronę Drukuj stronę

Zarówno leczenie chemioterapią, jak i radioterapią niesie ze sobą ryzyko powikłań i wystąpienia skutków ubocznych. Dowiedz się, jakie są najczęściej spotykanie powikłania i skutki uboczne leczenia.

Najczęściej wymieniane przez pacjentów skutki uboczne leczenia chemioterapią to:

 • zespół zmęczenia,
 • nudności i wymioty,
 • biegunka,
 • zapalenie błony śluzowej jamy ustnej,
 • zaparcia,
 • utrata apetytu,
 • utrata owłosienia,
 • spadek odporności (gorączka neutropeniczna),
 • małopłytkowość,
 • niedokrwistość,
 • mrowienia w palcach nóg i stóp (parestezja).

Ważne jest, aby zgłaszać wszelkie występujące skutki uboczne lekarzowi lub pielęgniarce. Mogą̨ oni udzielić porad w tym zakresie.

Napromienianie na obszar klatki piersiowej powoduje głownie dolegliwości ze strony przełyku, płuc, skóry, rzadziej serca, kości i rdzenia kręgowego. Jakie powikłania i skutki uboczne w poszczególnych lokalizacjach może nieść za sobą radioterapia? Dowiedz się więcej >
Wszelkie decyzje o włączeniu, modyfikacji dawki lub zaprzestaniu podawania leku należą do lekarza prowadzącego terapię, a porady w aplikacji nie mogą zastąpić wizyty lekarskiej.
Przełyk – napromienianie może spowodować trudności w przełykaniu, a także ból i pieczenie w przełyku. Zwykle objaw ten pojawia się w 2-3 tygodniu leczenia i może w różnym nasileniu utrzymywać się do kilku tygodni po jego zakończeniu. Leczenie polega na podawaniu leków osłonowych, przeciwbólowych, czasami modyfikacji diety na rozdrobnioną lub płynną. Należy dużo pić napojów obojętnych, niezbyt słodkich minimalnie 1,5-2 litry dziennie.
Płuca – pod koniec leczenia i do około 3 miesięcy po jego zakończeniu zaobserwować można objawy suchego kaszlu, zmęczenia, pogorszenia wydolności oddechowej. Są one związane z popromiennym uszkodzeniem płuc. Jeśli pojawi się gorączka, męczący kaszel lub nasilenie się duszności, należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym, gdyż objawy te mogą świadczyć o rozwijającym się popromiennym zapaleniu płuc.
Skóra – w miejscu wejścia wiązek napromieniania może powstać zaczerwienienie, a następnie przebarwienie skóry. Może to powodować przejściowe swędzenie przechodzące w poczucie wysuszenia skóry. Bardzo rzadko zmiany te mogą być bolesne. W trakcie radioterapii należy normalnie się myć oraz nosić przewiewną bieliznę, aby unikać nadmiernego pocenia i wtórnego zakażenia zmian. Obszar poddany radioterapii NIGDY nie powinien być nasłoneczniany.
Serce – popromienne uszkodzenie serca u chorych napromienianych z powodu raka płuca zdarza się bardzo rzadko. Może objawiać się gromadzeniem płynu wokół serca (w worku osierdziowym) nawet kilka miesięcy po leczeniu, co może utrudniać jego pracę, prowadzić do zaburzeń rytmu serca lub jego ukrwienia. Objawy te wymagają specjalistycznego leczenia. Jeśli czujesz jakiekolwiek niepokojące Cię objawy kardiologiczne, zgłoś to swojemu lekarzowi prowadzącemu.
Kości – bardzo rzadko po roku lub później od momentu zakończenia leczenia w obszarze podania wysokich dawek radioterapii może dojść do powstania osteoporozy i złamań patologicznych (najczęściej kompresyjnych złamań trzonów kręgów). To jednak niezwykle sporadyczna sytuacja.
Rdzeń kręgowy – do uszkodzeń neurologicznych w wyniku napromieniania guzów płuca praktycznie nie dochodzi. Wyjątkowo rzadko u osób ze szczególną wrażliwością na napromienianie (cukrzyca, uszkodzenie naczyń i krążenia, choroby genetyczne) może po podaniu nawet bezpiecznych dawek dojść po latach do niedokrwienia rdzenia po napromienianiu i wystąpienia porażeń. Warto jednak pamiętać, że to ryzyko występujące marginalnie.