Mediastinotomia przymostkowa

Drukuj stronę Drukuj stronę

Jest to badanie wykonywane w znieczuleniu ogólnym, którego celem jest pobranie wycinków ze zmian zlokalizowanych w przednim śródpiersiu. Wycinki pobiera się poprzez nacięcie wykonywane wzdłuż lub w poprzek mostka na wysokości 2-3 żebra. Po zabiegu może istnieć konieczność pozostawienia drenu odprowadzającego płyn oraz powietrze z jamy opłucnej.