Leczenie zasadnicze

Drukuj stronę Drukuj stronę

Chemioterapia jest podstawową metodą leczenia u większości chorych z rozpoznanym rakiem drobnokomórkowym płuca. Najczęściej stosuje się schemat zawierający cisplatynę i etopozyd (w ramach jednego cyklu chemioterapii). Chemioterapia podawana jest we wlewach dożylnych przez okres 3 dni, w rytmie co 21 dni. W przypadku drobnokomórkowego raka płuca najczęściej podawane są cztery kursy chemioterapii, a w wyjątkowych sytuacjach klinicznych (w przypadku wyraźnego zmniejszenia zmian nowotworowych, dobrej tolerancji czy braku skutków ubocznych), możliwe jest podanie 6 cykli chemioterapii