Leczenie immunologiczne

Drukuj stronę Drukuj stronę

Immunoterapia oddziałuje na komórki układu immunologicznego i zwiększa aktywność układu immunologicznego w walce z komórkami nowotworowymi. Leki immunologiczne są podawane dożylnie, co 2 lub co 3 tygodnie (w zależności od leku). W Polsce dostępne są trzy leki do stosowania u chorych z rozpoznaniem niedrobnokomórkowego raka płuca: atezolizumab, niwolumab i pembrolizumab.
Pembrolizumab może być stosowany jedynie u chorych wcześniej nie poddawanych terapii z powodu zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca,  u których udokumentowano obecność liganda dla receptorów PD-L1 (receptory programowanej śmierci komórki typu 1) w ponad 50% komórek. Niwolumab może być stosowany jedynie u chorych z rozpoznaniem raka płaskonabłonkowego płuca i  nawrotem choroby po wcześniejszej chemioterapii, natomiast atezolizumab – u chorych z nawrotem choroby, niezależnie od typu histologicznego . W przypadku niwolumabu i atezolizumabu nie jest wymagana diagnostyka PD-L1. . Działania niepożądane leków immunokompetentnych są odmienne aniżeli działania niepożądane chemioterapii czy leków ukierunkowanych molekularnie. Przeczytaj o nich tu:
Możliwe skutki uboczne i powikłania leczenia

Wszelkie decyzje o włączeniu, modyfikacji dawki lub zaprzestaniu podawania leku należą do lekarza prowadzącego terapię, a porady w aplikacji nie mogą zastąpić wizyty lekarskiej.