Jak opiekować się raną?

Drukuj stronę Drukuj stronę

Mimo, że organizm zasadniczo potrafi goić rany własnymi siłami, na zdolność tę mają wpływ warunki indywidualne. To, jak szybko i jak dobrze rana się goi, jest zależne od całościowego stanu fizycznego pacjenta oraz od przyczyn powstania rany i związanej z tym jej specyfiki.
Na tempo i jakość gojenia się rany wpływają różne czynniki natury ogólnej lub miejscowej, które mogą mieć znaczenie dla przebiegu gojenia.
W zależności od tego, jakie leczenie zostanie zastosowane u pacjenta z rakiem płuca, chory lub jego bliscy powinni odpowiednio pielęgnować ranę po zabiegu lub po radioterapii. Zobacz, co rekomenduje w tym zakresie doświadczony specjalista:

Więcej o opiece nad raną przeczytasz na stronie www.mojarana.pl