Dokumentacja medyczna

Drukuj stronę Drukuj stronę

Do szpitala należy zabrać ze sobą całą dotychczasową dokumentację medyczną:

  • karty informacyjne z wcześniejszego leczenia szpitalnego,
  • wyniki badań takich jak: badania laboratoryjne (wykonane nie później niż miesiąc przed planowanym zabiegiem), RTG klatki piersiowej, EKG oraz wyniki innych, specjalistycznych badań, np. USG, EEG, tomografii komputerowej, badania PET, rezonansu magnetycznego, spirometrii czy bronchoskopii (nawet, jeśli były wykonane kilka lat wcześniej!),
  • wynik grupy krwi (musi być udokumentowany i poświadczony pieczątką pracowni serologicznej oraz osoby wykonującej badanie),
  • aktualne opisy konsultacji z dotychczasowego leczenia specjalistycznego z opinią lekarza prowadzącego o braku przeciwwskazań do leczenia operacyjnego
    w znieczuleniu ogólnym (np. konsultacja kardiologiczna, neurologiczna, endokrynologiczna, chirurga naczyniowego, itd.).
  • Wszystkie istotne dokumenty z dotychczasowego leczenia zostaną skserowane
    i dołączone do potrzebnej szpitalowi Historii Choroby Pacjenta. Brakujące badania zostaną wykonane w szpitalu.