Dokumentacja medyczna

Drukuj stronę Drukuj stronę

Do szpitala (także do Oddziału Dziennej Chemioterapii lub Zakładu Radioterapii) należy zabierać ze sobą całą dotychczasową dokumentację medyczną obejmującą:

  • karty informacyjne z wcześniejszego leczenia,
  • wyniki badań, tj. badania laboratoryjne, EKG oraz wyniki innych, specjalistycznych badań zleconych przez lekarza prowadzącego albo innego lekarza (np.: komputerowa tomografia, opis koronarografii, ECHO serca)
  • wynik grupy krwi (musi być udokumentowany i poświadczony pieczątką pracowni serologicznej oraz osoby wykonującej badanie),
  • aktualne opisy konsultacji z dotychczasowego leczenia specjalistycznego (np. konsultacja kardiologiczna, neurologiczna, endokrynologiczna, itd.).