Charakterystyka

Drukuj stronę Drukuj stronę

Rak drobnokomórkowy stanowi około 15-20% raków płuca. Chorzy, którzy ukończyli 65 rok życia, tworzą grupę ponad 50% wszystkich przypadków zachorowań.

Zasadniczym leczeniem podejmowanym w tego rodzaju schorzeniach jest chemioterapia. Stopień zaawansowania nowotworu warunkuje rodzaj leczenia. W przypadku postaci mało zaawansowanej, tj. ograniczonej (stopień I, II, III) chemioterapia często skojarzona jest z radioterapią. W przypadku postaci zaawansowanej, tj. rozległej (stopień IV – obecność przerzutów odległych) zasadniczym leczeniem jest chemioterapia.

W przypadku postaci ograniczonej (stopień I, II i III) chemioterapia często jest skojarzona z radioterapią. Radioterapię stosujemy w leczeniu drobnokomórkowego raka płuca z uwagi na bardzo wysoką promieniowrażliwość nowotworu.

W wybranych sytuacjach klinicznych napromienianie możemy rozpoczynać w dniu podania pierwszego cyklu chemioterapii. Wówczas w trakcie podawania chemioterapii rozpoczynamy również napromienianie, które odbywa się 2 razy dziennie w odstępach co najmniej 6 godzinnych z przerwą w sobotę i niedzielę. Okres radioterapii wynosi wówczas 3 tygodnie.
Po zakończeniu napromieniania kontynuujemy chemioterapię (podanie 2 cyklu) i kolejnych w odstępach co 21 dni.

W przypadku braku możliwości zastosowania leczenia jednoczasowego, w wybranych sytuacjach klinicznych, stosujemy leczenie sekwencyjne, tj. po zakończeniu 2-go cyklu chemioterapii rozpoczynamy radioterapię, która wówczas stosowana jest raz dziennie. Kolejne etapy radioterapii realizowane są pomiędzy 3 i 4 oraz 4 i 5 cyklem chemioterapii.

Oczywiście nie u wszystkich chorych istnieje możliwość zastosowania radioterapii, wówczas leczenie kończy się na samej chemioterapii. W przypadku, kiedy istnieją przeciwskazania do zastosowania chemioterapii (np. obciążenia internistyczne, podeszły wiek, niski stan sprawności fizycznej, brak zgody na leczenie systemowe), istnieje możliwość leczenia z zastosowaniem paliatywnej radioterapii. Jej celem jest łagodzenie objawów choroby nowotworowej. Wówczas okres napromieniania może wynosić 1 dzień (obejmując podanie 1 frakcji napromieniania). Najczęściej radioterapia paliatywna prowadzona jest przez 5 lub 10 dni.  

W przypadku drobnokomórkowego raka płuca, po zakończonym leczeniu chemioterapią lub chemioradioterapią, u tych chorych, u których uzyskano obiektywną odpowiedź na zastosowane leczenie, możemy rozważać profilaktyczne napromienianie mózgu. Leczenie takie zmniejsza ryzyko pojawienia się przerzutów w mózgu i poprawia odległe wyniki leczenia.

Profilaktyczne napromienianie mózgu rozpoczyna się po zakończonym leczeniu zasadniczym. Radioterapia wówczas trwa najczęściej 2 tygodnie (podanie 10 frakcji z przerwą w sobotę i niedzielę).