Charakterystyka

Drukuj stronę Drukuj stronę

Rak niedrobnokomórkowy płuca rozpoznawany jest u ponad 80% chorych z rakiem płuca. Wybór metody leczenia niedrobnokomórkowego płuca zależy przede wszystkim od stopnia klinicznego zaawansowania, który jest ustalany w oparciu o wyniki badań obrazowych (najczęściej na podstawie tomografii komputerowej), a u chorych leczonych operacyjnie – również o wynik badania histopatologicznego usuniętych zmian nowotworowych.
U chorych z zaawansowanym rakiem niedrobnokomórkowym płuca, u których – z uwagi na stopień zaawansowania zmian – nie jest już możliwe leczenie radykalne (prowadzone z intencją wyleczenia) postępowaniem z wyboru jest chemioterapia (paliatywna, tj. prowadzona z intencją poprawy jakości życia i wydłużenia życia) lub paliatywna radioterapia.
Niekiedy zły stan ogólny uniemożliwia kwalifikację do aktywnego leczenia przeciwnowotworowego, wówczas chory kierowany jest do leczenia objawowego (najczęściej prowadzonego pod nadzorem lekarza Hospicjum Domowego).